Co nabízím

Pokud jste v dětství rádi naslouchali babiččině vyprávění o starých časech, zajímá vás, z kolika dětí pocházela vaše praprababička nebo jakému povolání se věnoval váš prapraděda, pak jste tady na správném místě.

Nabízím vyhledání vašich předků, analýzu nalezených záznamů (zařazení jednotlivých generací rodové linie do historických souvislostí) a grafické zpracování rodostromu.

Vyberte si

Pokud hodláte výsledky bádání někomu věnovat jako dárek, doporučuji graficky zpracovaný rodostrom (zjednodušený rodokmen). V hlavní linii (kmen stromu) jsou uvedeni přímí předci (praotec - otec - syn - vnuk.....) s manželkami + v každé generaci jsou zachyceni všichni potomci daného páru (tedy sourozenci osoby v hlavní linii). K prezentaci výsledků používáme grafiku - výsledek pak vypadá třeba takto:

     

Přibližná cena je kolem 7 - 8000 Kč (zhruba 6 generací dozadu) - přesnou cenu je zde obtížné stanovit, protože nevíme předem, kolik sourozenců se v každé generaci narodilo.

Pokud vás vedlejší větve nezajímají, lze nalézt pouze přímé předky jedné linie (v grafickém ztvárnění by šlo čistě o kmen stromu) - toto je nejlevnější varianta. Přibližná cena je 4 - 5000 Kč (např. 6 generací dozadu je za 4200,- Kč).

Jestliže vás zajímají všichni vaši předci, ne jen jedna větev, doporučuji sestavení vývodu. Vývod sleduje všechny přímé předky určené osoby, tzn. její rodiče (2 předci), v další generaci prarodiče (4 předci), v další praprarodiče (8 předků) atd... v 6. generaci od výchozí osoby je to pak 62 předků (ne vždy se podaří dohledat všechny). Vývod tedy nesleduje vedlejší linie (sourozence), ale pouze přímé předky několik generací dozadu. Cena závisí na počtu nalezených záznamů (kolik generací dozadu chcete jít). Například půjdeme 3 generace dozadu od vaší babičky, tzn. 14 předků s 35 matričními záznamy, cena bude 4900,- Kč.

Ceny

Přesná cena se odvíjí od počtu nalezených matričních záznamů. V případě jednoho rodičovského páru jde o celkem 5 záznamů (2x narození, 2x úmrtí, 1x sňatek - pokud někdo ovdověl a znovu se provdal/oženil, může být záznamů sňatku více). Ne vždy se ovšem podaří všechny záznamy dohledat.

1 matriční záznam v hlavní linii (přímí předci)...............................140 Kč

1 matriční záznam ve vedlejší lini (sourozenci)...............................60 Kč (v případě rodostromu)

grafické ztvárnění......................................................................350 Kč

barevný velkoformátový tisk........................................................dle velikosti (např. velikost 50x70 cm...200 Kč)

práce s mimomatričními prameny a jejich textové zpracování........250 Kč/h

 

Na základě získaných dat zpracuji ke všem hlavním osobám komentář s poznámkami k bádání, poznámkami k některým událostem a jevům, vysvětlivkami neznámých výrazů, dozvíte se také, na co vaši předci umírali či v kolika letech vstupovali do manželství. V každé generaci připomenu některé důležité historické události. Na všechny matriční záznamy dostanete přesné odkazy.

Ukázka prezentace výsledků bádání:

...

V roce 1865 umírá jeho žena Mariana na tuberkulózu plic. Pohřeb měla 20. dubna. Měsíc nato, 29. května, se Alois znovu žení s Josefou Linhartovou z Hrabové (takto krátká doba mezi sňatky nebyla nic neobvyklého). Josefa měla v době sňatku 36 let a byla svobodná dcera domkaře – vysoký věk prvního sňatku naznačuje, že si ji z nějakého důvodu nikdo nechtěl vzít. Josefa totiž měla škraloup – v březnu 1859 porodila nemanželského syna Karla. Alois si ale nemohl vybírat – sezónní práce už začaly a on by nedokázal skloubit péči o děti (zejména každodenní vaření) a práci. A navíc o vdovce s malými dětmi také nikdo příliš nestál.

S Josefou měl ještě dvě děti, obě se dožily dospělosti (Josefin syn Karel zemřel v kojeneckém věku).

...

Jak jsme již zmínili výše, jeho nejmladší dcera Anna se stala svobodnou matkou – v roce 1889 se jí narodila dcera Aloisie (za kmotra šel opět bratr Alois), narodila se v č. p. 63 – v pazderně, což bylo obydlí nejchudších lidí, obecních žebráků atd (původně sušírna lnu)... (Tato Aloisie se vdala r. 1912 za Adolfa Bendu z Hrabové)

Pozn. k svobodným matkám:

Na vesnici se vyskytovaly nejčastěji v nižších sociálních vrstvách (což v našem případě odpovídá). Ženy z chudých vrstev obvykle vstupovaly do služby, kde měly více možností navázat s někým vztah. Pokud otěhotněly a muž je odmítl, dostávaly se do nelehké ekonomické a sociální situace – v podstatě byly závislé na pomoci rodiny a musely se vyrovnat s odsouzením svého okolí (někde ženy musely podstupovat potupné rituály, jako např. stát u vchodu do kostela když lidé přicházeli na bohoslužbu a každému se za svou hříšnost omluvit)... na případu Josefy Linhartové můžeme vidět, že ještě ve 2. polovině 19. století nebyla jako svobodná matka již „atraktivní“, nicméně nakonec se jí podařilo sňatek uzavřít.

Bez zajímavosti není ani to, že tendence být svobodnou matkou se v rodině často „dědila“ – kromě Josefiny dcery Anny měla nemanželské dítě i Josefina sestra. Svobodnými matkami byly také Anniny tety (tedy švagrové Josefy) výše a taktéž Annina sestra Františka...