GENEALOGIE

Císařský řez v 1. polovině 19. století

Porod znamenal v minulosti pro ženu vždy riziko. Pokud se při něm vyskytly jakékoli komplikace, ocitla se žena i dítě v ohrožení života. K císařskému řezu se přistupovalo až jako k nejzazší variantě. Narkóza při domácím vesnickém porodu v 1. polovině 19. století ještě nebyla, zákrok se prováděl bez...

Přesličkář

Spousta dříve běžných povolání dnes již neexistuje. Jedním z takových povolání byl i přesličkář - tedy člověk, co vyráběl přeslice. Přeslice sloužila ke zpracování příze, byla to vlastně dřevěná tyč, na kterou se připevnilo nejčastěji lněné nebo konopné předivo. Předivo tvořilo neuspořádaný...

Malůvka v matrice

Někdy chtěl zapisovatel do matriky strohé stránky nějak vyzdobit, obvykle najdeme zdobenou první stranu. Zde nechal vytrysknout svou kreativitu nečekaně uprostřed indexu (abecedního seznamu zapsaných) - malůvka pochází patrně z 2. poloviny 19. století (matrika narozených pro obec Ctiboř).

Raněn mrtvicí ve vinohradě

Docela hezká smrt...

Kašpar Melichar Baltazar

Při výběru křestního jména v minulosti rodiče vycházeli z poměrně omezené skupiny jmen. Jména se dávala především po světcích, po kmotrech či předcích. Rodina mohla mít nějakého oblíbeného světce, velmi často se však vycházelo z toho, v jaké době se dítě narodilo, a jméno se volilo podle světce,...

Někdy prostě jedno jméno nestačí

Pokud se dítě narodilo do šlechtické rodiny, mohlo dostat (a obvykle dostalo) několik křestních jmen. V zápise z roku 1722 najdeme narození chlapce, který jich dostal 12 (Philipus, Jacobus, Franciscus de Paula, Melchior, Johannes Nepomuce, Nicolaus, Antonius, Josephus, Christophorus, Thadaeus,...

Křest v děloze matky

V minulosti bylo pro křesťana nemyslitelné, aby jeho dítě zemřelo bez křtu - duše takových dětí se nemohly dostat do nebe. V uvedeném latinském zápise z roku 1696 jde o křest chlapce, který byl druhý z dvojčat. Porod prvního proběhl úspěšně, u Fabiana však zřejmě došlo ke komplikacím a bylo jasné,...

Výkaz legionáře

Pokud byl váš děda či praděda vojákem v 1. světové válce, můžete o něm získat informace z vojenských záznamů. Zde i s vlastnoručním podpisem předka. V databázi legionářů můžete vyhledávat na stránkách vojenského archivu, online databáze padlých vojáků v 1. světové válce se...

Svatební foto

Staré rodinné fotky jsou poklad... tato svatební fotka je z roku 1929. Snoubence čeká 10 šťastných let, potom je rozdělí válka. Nevěsta byla z české rodiny, ženich ze smíšeného česko-německého manželství a po válce zůstali roztrženi - ona v Československu, on v Německu a už se nikdy neviděli.