Malůvka v matrice

Někdy chtěl zapisovatel do matriky strohé stránky nějak vyzdobit, obvykle najdeme zdobenou první stranu. Zde nechal vytrysknout svou kreativitu nečekaně uprostřed indexu (abecedního seznamu zapsaných) - malůvka pochází patrně z 2. poloviny 19. století (matrika narozených pro obec Ctiboř).