Výkaz legionáře

Výkaz legionáře

Pokud byl váš děda či praděda vojákem v 1. světové válce, můžete o něm získat informace z vojenských záznamů. Zde i s vlastnoručním podpisem předka.

V databázi legionářů můžete vyhledávat na stránkách vojenského archivu, online databáze padlých vojáků v 1. světové válce se připravuje.

https://www.vuapraha.cz/pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx