Kašpar Melichar Baltazar

Kašpar Melichar Baltazar

Při výběru křestního jména v minulosti rodiče vycházeli z poměrně omezené skupiny jmen. Jména se dávala především po světcích, po kmotrech či předcích. Rodina mohla mít nějakého oblíbeného světce, velmi často se však vycházelo z toho, v jaké době se dítě narodilo, a jméno se volilo podle světce, který měl v době narození právě svátek.

Dítě na matričním záznamu se narodilo 4. ledna, a protože se blížil svátek Tří králů, dostalo jméno Kašpar Melichar Baltazar. Biblickou symboliku pak doplnilo ještě příjmení Pilát.